News

0 komentarz

Lepsze warunki zatrudnienia

Pracownik przez duże "P". Popularny dyskont "Biedronka" zachęca do podjęcia zatrudnienia w szeregach swojej kadry. Okazuje się, iż warunki dla nowo zatrudnionych nie są najniższą krajową, benefity oraz perspektywa rozwoju..

Więcej
0 komentarz

Czy otrzymasz świadczenie urlopowe…

Kiedy wypłacane jest świadczenie urlopowe ? Jeśli do 31 stycznia danego roku nie otrzymasz informacji o tym, że Twój pracodawca nie będzie wypłacał świadczenia urlopowego w danym roku to wiedz,..

Więcej
0 komentarz

Kiedy zakaz handlu w…

Nowa ustawa wprowadzona przez Sejm RP, ograniczy liczbę niedziel w roku, w których można prowadzić handel. Kiedy dokładnie sklepy będą zamknięte ? Kiedy nie zrobimy zakupów w niedzielę w 2018..

Więcej
0 komentarz

Dyżur

Z cyklu "Kodeks Pracy" Czy wiesz, że ... Art. 151. [Dyżur] "§ 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z..

Więcej
0 komentarz

Plan urlopów

Z cyklu "Kodeks Pracy" Czy wiesz, że ... Art. 163. [Plan urlopów] "§ 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski..

Więcej
0 komentarz

Skierowanie do pracy za…

Z cyklu "Kodeks Pracy" Czy wiesz, że ... Art. 29/1. [Skierowanie do pracy za granicą] "§ 1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem..

Więcej
0 komentarz

Podstawowe obowiązki pracownika

Z cyklu "Kodeks Pracy" Czy wiesz, że ... Art. 100. [Podstawowe obowiązki pracownika] "§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które..

Więcej